Safety First is geen loze kreet. In alle operationele handelingen is het veiligheidsbeleid tot in detail doorgevoerd. De consistente aanpak op dit gebied heeft erin geresulteerd dat de chauffeurs van Thys tot de best opgeleiden binnen de markt behoren.

Geïntegreerd veiligheidsbeleid

Het gevoerde kwaliteits- en veiligheidsbeleid voldoet aan de strenge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Door te werken conform deze voorwaarden worden bedrijfsrisico’s en gevaren geminimaliseerd. Tegelijkertijd worden de veiligheid en de kwaliteit van het uit te voeren werk geoptimaliseerd en gewaarborgd. 

Al onze nieuwe trekkers worden reeds meerdere jaren voorzien van een zo compleet mogelijk verkrijgbaar veiligheidspakket. Rijstijlmonitoring maakt onderdeel uit van ons chauffeursmanagement systeem. Daarnaast passen we ook graag praktische maatregelen toe, zoals een alcoholslot op al onze trekkers (ingesteld op 0,2‰) en alle tankwagens zijn uitgerust met een automatisch bandendruksysteem, zodat de ideale druk van de opleggerbanden steeds gegarandeerd wordt.