Stipheid is een commitment bij Tanktransport Thys, het zit in onze genen. We zijn continu bezig met het bijsturen van onze wagens, onze planning en onze processen. Als transporteur hechten we hier grote waarde aan, het maakt ons een betrouwbare partner. 

Strakke planning

Het klinkt zo vanzelfsprekend voor een transportbedrijf; stiptheid. Onze planning en chauffeurs houden bij de uitvoering van hun takenpakket rekening met het feit dat er tijdsmarges moeten worden ingebouwd waarmee geanticipeerd wordt op eventuele files zodat de gewenste laad- en lostijden worden gerespecteerd. Indien er door vertragingen tijdens het laden en/of lossen, files of ongeval toch vertraging optreedt, dan worden onze klanten hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht zodat er tijdig maatregelen kunnen getroffen worden. Alle voertuigen zijn voorzien van GPS en communicatieapparatuur waarmee dit beleid wordt ondersteund. Thys wordt al jaren gekenmerkt door een hoog automatiseringsniveau. Het geïntegreerde Transport, Vloot en Document Management Systeem werkt nauw samen met de boordcomputers aan boord van onze vloot. Onze planning heeft dus continu een actueel beeld waar alle wagens zich bevinden en kan zodoende bijsturen. Daarnaast is het niet onbelangrijk te noemen dat er gewerkt wordt met een jonge, goed onderhouden vloot. De bedrijfszekerheid van ons materieel is daarom optimaal.